Photo : Eglise apostolique arménienne Sourp Hagop, Geitawi, Remeil, Beyrouth, Liban - (ref. 190423-090) © Jean Isenmann
Partager la photo 190423-090 : Eglise apostolique arménienne Sourp Hagop sur Twitter
Partager la photo 190423-090 : Eglise apostolique arménienne Sourp Hagop sur Facebook
email
telechargement

Photo 190423-090 : Eglise apostolique arménienne Sourp Hagop

Eglise apostolique arménienne Sourp Hagop, Geitawi, Remeil, Beyrouth, Liban